Pobierz plik exel z danymi nt. kanałow: POBIERZ

 

  Dane adresowe i kontaktowe firmy składającej zapytanie:

  Lokalizacja kanału:

  Dane nt kanałów (wyślij wypełniony plik exel z tabelką)

  Załącz dodatkowe pliki
  mapa:

  profil:

  Opis:

  Zdjęcia:

  Inne:
  Oczekuję oferty na:
  dostawę krótkich modułów rurowych wraz ze sprzętemdostawę tylko krótkich modułów rurowych,wykonanie prac.
  Inne informacje: