Burstlining KMR


Bezwykopowa wymiana przewodów kanalizacyjnych metodą burstliningu (inaczej: krakingu lub kruszenia rur) w systemie KMR polega na kruszeniu starego rurociągu i rozpychaniu jego fragmentów wraz z otaczającym gruntem na boki przez specjalną głowicę przeciąganą przez kanał za pomocą wciągarki i jednoczesnym wciąganiu za głowicą nowego przewodu sukcesywnie montowanego z krótkich modułów rurowych. Moduły mogą mieć tą samą średnicę nominalną, co stary kanał (mówimy wtedy o burstliningu kalibracyjnym; wykorzystywane są w tym przypadku wciągarki linowe) lub większą o jedną lub dwie dymensje (w tym przypadku wykorzystywane są wciągarki żerdziowe; prace z ich wykorzystaniem muszą prowadzić doświadczone firmy wykonawcze). Dzięki długości modułów rurowych ich łączenie odbywa się we wnętrzu studni kanalizacyjnej. Również wciągarki posiadają zwartą budowę i mieszczą się we wnętrzu typowych studni kanalizacyjnych. Pozwala to na prowadzenie prac bez konieczności wykonywania wykopów. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tą metodą można wymienić do ok. 50 m kanałów dziennie. Po zakończeniu prac nowy przewód złożony z modułów rurowych w pełni przejmuje wszelkie funkcje starego kanału – jest samonośny oraz zapewnia wymaganą wydajność hydrauliczną i całkowitą szczelność.

KIEDY?


Metodą burstliningu w systemie KMR można poddawać wymianie rurociągi wykazujące nawet duże przemieszczenia, spękania i odkształcenia rur. Konieczna jest jednak drożność kanału umożliwiająca przeciągnięcie liny wciągarki lub przepchnięcie żerdzi.

EFEKT ZASTOSOWANIA


W wyniku zastosowania burstliningu kalibracyjnego uzyskujemy efekt hydrauliczny podobny do tego, jaki uzyskujemy w wyniku renowacji kanału rurą utwardzaną na miejscu (tzw. „rękawem”). Jednak przy stosowaniu metody burstliningu głowica krusząc rury niszczy niedoskonałości kształtu starego kanału (np. sklawiszowania połączeń, odkształcenia spękanych rur, itp.) i w związku z tym nowy kanał charakteryzuje się stałym przekrojem poprzecznym i równym dnem na całej długości. Ponadto, niskie koszty stałe tej technologii sprawiają, że warto rozważyć zastosowanie burstliningu kalibracyjnego jako metody alternatywnej do renowacji kanału przy pomocy „rękawa”.

Galeria burstlining - wciągarka linowa


Galeria burstlining - wciągarka żerdziowa


Burstlining by KMR Gdynia


Podziel się wiedzą

Jesteś zaintersowany naszą ofertą?

chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć na temat naszej działalności


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI