Pobierz plik exel z danymi nt. kanałow: POBIERZ

 

Dane adresowe i kontaktowe firmy składającej zapytanie:

Lokalizacja kanału:

Dane nt kanałów (wyślij wypełniony plik exel z tabelką)

Załącz dodatkowe pliki
mapa:

profil:

Opis:

Zdjęcia:

Inne:
Oczekuję oferty na:
dostawę krótkich modułów rurowych wraz ze sprzętemdostawę tylko krótkich modułów rurowych,wykonanie prac.
Inne informacje: